συγκαταπράξαντα


συγκαταπράξαντα
συγκαταπράσσω
join in accomplishing
aor part act neut nom/voc/acc pl
συγκαταπράσσω
join in accomplishing
aor part act masc acc sg
συγκαταπράσσω
join in accomplishing
aor part act neut nom/voc/acc pl
συγκαταπράσσω
join in accomplishing
aor part act masc acc sg
συγκαταπρά̱ξαντα , συγκαταπράσσω
join in accomplishing
aor part act neut nom/voc/acc pl
συγκαταπρά̱ξαντα , συγκαταπράσσω
join in accomplishing
aor part act masc acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.